Que es TTFB

El TTFB és el temps que triga a carregar el primer byte d’una web en el navegador després de demanar-ho al servidor.

Això no vol dir que no només existeix TTFB la primera vegada que es visita una pàgina, sinó el temps que triga a carregar el primer byte mitjançant qualsevol interacció amb la mateixa.

Quant més tard triga una pàgina a carregar el primer byte, més tarda a mostrar la totalitat de la pàgina en el navegador, sent aquest és un factor que influeix directament en WPO.

Què afecta un TTFB?
Existeixen diversos factors que afecten el temps de resposta del primer byte o TTFB, entre ells podem citar:

• Demasiats salts de redireccions
• Plugins que obstaculicen l’resposta
• Servidors lentos
• Temps d’resposta de DNS
• No usar CDN
• Utilitzar temes al CMS que siguin pesats

Com es mesura TTFB?
Per mesurar el TTFB podem utilitzar eines gratuïtes que comproven la velocitat de càrrega i optimització web (WPO) com:

• Eines Pingdom
• GTMetrix
• Test de pàgina web
• Comprovació de bytes (aquesta eina permet verificar directament el TTFB de manera clara i visual)

https://mentedigital.es/agencia-seo-barcelona/